Selasa, 10 Agustus 2010

Marhaban ya RamadhanDari riwayat Tirmidzi, Allah berfirman dalam Hadits Qudsi :
“Wahai anak Adam jadikan seluruh hidupmu untuk beribadah kepadaKu, niscaya Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku akan penuhi kebutuhanmu. Dan apabila engkau tidak mengerjakannya, niscaya Aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak akan memenuhi kebutuhanmu.”

Salam Ramadhan! Maaf zahir dan batin


Rabu, 14 Juli 2010

Adab Memotong Kuku


Assalamualaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 

Menggunting atau memotong kuku hukumnya sunnah menurut kesepakatan ulama, namun waktunya tidak ditentukan. Tapi dalam hadist riwayat Abu Hurairah dinyatakan bahwa “Nabi saw mencukur kumisnya dan memotong kukunya pada hari jumat sebelum berangkat sholat.”

Rasulullah sabdakan jika menggunting kuku:

- hari ahad: niscaya keluar kekayaan dan masuknya kemiskinan

- hari senin: niscaya akan keluarnya gila dan masuknya sehat

- hari selasa; niscaya keluar daripadanya sehat dan masuknya penyakit                                        

- hari rabu: niscaya keluar kekayaan dan masuknya kemiskinan

- hari kamis: niscaya keluar daripadanya gila dan masuknya sembuh dari penyakit

- hari jumat: niscaya keluar dosa-dosanya seperti pada hari dilahirkan dan masuknya rahmat dari Allah SWT

- hari sabtu: niscaya akan keluar obat dan masuknya penyakit

waktu baik untuk potong kuku: Senin, Kamis, Jumat


Adab memotong kuku:

Membaca doa : Bismillahi wa'ala millati rasulillah                                                                         
Pada kuku tangan:

1. Mulai dari Jari Telunjuk tangan kanan.
2. Jari Tengah tangan kanan
3. Jari Manis tangan kanan
4. Jari Kelingking tangan kanan (Tinggalkan Ibu Jari tangan kanan)
5. Jari Kelingking tangan kiri
6. Jari Manis tangan kiri
7. Jari Tengah tangan kiri
8. Jari Telunjuk tangan kiri
9. Ibu Jari tangan kiri
10. Ibu Jari tangan kanan

Pada kuku kaki :

Mulai dari kelingking kanan sampai kelingking kiri.Semoga dapat diamalkan...

Senin, 12 Juli 2010

Tuntunan Do'a Anak Muslim

Assalamualaikum'

Bagi adik-adik yang belum tau do'a dan adab-adab sunnah, berikut ini kami tuliskan do'a sehari-hari, semoga kita semua bisa bersungguh-sungguh mengamalkannya...


Do'a Sebelum Tidur

"Allaahumma bismika ahyaa wa bismika amuut"
= Dengan menyebut nama-Mu ya Allah aku hidup dan dengan menyebut nama-Mu pula aku mati.

Do'a Bangun Tidur

"Alhamdulillahil ladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa-ilaihin nusyuur"
= Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan dan kepada-Nya kami akan kembali.

Do'a Masuk Kamar Mandi

"Allaahumma innii a'uudzubika minal khubutsi wal khabaa-its"
= Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan jantan dan setan betina.

Do'a Keluar Kamar Mandi

"Alhamdulillahil ladzii adzhaba 'annil adzaawa 'aafaanii"
= Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan telah membuatku sehat.

Do'a Memakai Pakaian

"Allaahumma innii as-aluka min khairihi wa khairimaa huwa lahu, wa-a'uudzubika mi syarrihi wasyarrimaa huwa lah"
= Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari kebaikan pakaian ini dan kebaikan sesuatu yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan sesuatu yang ada padanya.

Do'a Bercermin

"Alhamdulillaah, allaahumma kamaa hassanta khalqii fahassin khuluqii"

= Segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah tubuhku maka perindahlah pula akhlakku.

Do'a Saat Keluar Rumah


"Bismillaahi tawakkaltu 'alallaahi walaa haula walaa quwwata illaa billaah"
= Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah SWT. Tiada daya, upaya, dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah semata.

Do'a Saat Kembali Ke Rumah

"Bismillaahii walajnaa wa bismillaahi kharajna wa'aala rabbinaa tawakkalna"
= Dengan menyebut nama Allah aku masuk rumah, dengan nama Allah pula aku keluar rumah, dan kepada Allah aku berserah diri.

Do'a Menuntut Ilmu

"Allaahumma akhrijnaa min zhulumaatil wahmi, wa-akrimnaa binuuril fahmi, waftah'alainaa bima'rifatika, wasahhil lanaa abwaaba fadhlika yaa arhamar raahimiin"
= Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah kepada kami makrifat-Mu dan mudahkanlah untuk kami dalam menggapai pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Dzat Yang Maha Penyayang.

Do'a Mohon Tambahkan Ilmu

"Rabbi zidnii 'ilmaw warzuqnii fahmaa"
= Ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu dan berikanlah pula kepahaman yang baik.

Do'a Mohon Ilmu Yang Bermanfaat

"Allaahummanfa'nii bimaa 'allamtanii, wa'allimnii maayanfa'unii wazidnii ilman, walhamdulillaahi 'alaa kulli haal wa a'uudzubillaahi min 'adzaabin naar"

= Ya Allah, berilah kemanfaatan ilmu untukku apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajrkanlah aku ilmu yang dapat memberi manfaat bagiku serta tambahkanlah ilmu untukku. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa api neraka.


Do'a Kecerdasan Berfikir

"Allahumma alhimnii rusydii waqinii syarri nafsii"
= Ya Allah, ailhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku.

Do'a Selesai Belajar

"Allaahumma innii astaudi'uka maa 'allamtaniihi fardudhu ilayya 'inda haajatiy ilaihi walaa tansaniihi yaa rabbal 'aalamiin"
= Ya Allah.. Sesungguhnya aku menitipkan kepada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah kepadaku pada waktu aku membutuhkannya dan janganlah Engkau jadikan aku lupa padanya, wahai Tuhan semesta alam..

Do'a Ketika Bersin


"Alhamdu lillaahi 'ala kulli haal

= Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.

Do'a Dari Yang Mendengar Untuk Yang Bersin (Menjawab Bersin)
"Yarhamukallaah
= Semoga Allah merahmatimu.

Do'a Bagi Yang Menjawab Bersin

"Yahdiikumullaahu wayushlihu baalakum
= Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu.

Do'a Sebelum Makan

"Bismillaahir rahmaanir rahiim. Allaahumma baarik lanaa fiimaa razaqtanaa waqinaa 'adzaaban naar

= Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.

Do'a Sesudah Makan


"Alhamdulillaahil ladzii ath'amanaa wa saqaanaa wa ja'alanaa minal muslimiin
= Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami seorang muslim.

Do'a Ketika Makan Lupa Baca Basmalah

"Bismillaahi awwalahu wa aakhirahu" 
= Dengan menyebut nama Allah dari permulaan hingga penghabisannya.

Do'a Saat Menjenguk Teman Sakit

"Yaa Rabban naas, adzhibil ba'sa, isyfi antasy syaafii, laa syifaa-a illaa syifaauka, syifaa-an laa yughaadiru saqaman
= Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi.

Do'a Sebelum Minum Obat


"Bismillaahisy syaafii, bismillaahil kaafii, bismillaahil mu'aafii, bismillaahil ladzii laa yadhurru ma'asmihii syaiun fil ardhi walaa fissamaai wahuwas samii'ul 'aliim
= Dengan nama Allah, Tuhan yang menyembuhkan. Dengan nama Allah, Tuhan yang mencukupkan. Dengan nama Allah, Tuhan yang memaafkan. Dengan nama Allah, Tuhan yang tidak dapat dimudharatkan oleh segala sesuatu baik yang ada di bumi maupun di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Do'a Saat Tertimpa Musibah

"Innaa lillaahi wa-innaa ilaihi raa-ji'uuna. Allaahumma ajirnii fii mushiibatii wakhluf lii khairam minhaa

= Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kami akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini, gantilah musibahku ini dengan sesuatu yang lebih baik dari padanya.

Do'a Pembuka Hati


"Yaa fattaahu yaa'aliim, yaa Allahuu yaa'azhiim, rabbiftah quluubanaa futuuhal 'arifiin

= Wahai Dzat Yang Maha Pembuka dan Maha Mengetahui. Wahai Allah Dzat yang Maha Agung, bukalah pintu hatiku dengan pembukaan orang-orang yang berilmu pengetahuan.

Do'a Penerang Hati


"Allaahumma nawwir qalbii binuuri hidaayatika kamaa nawwartal ardha binuuri syamsika abadan, birahmatika yaa ar-hamar raahimiin

= Ya Allah, sinarilah hatiku dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau telah menyinari bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Dengan rahmat-Mu wahai Dzat Yang Maha Penyayang.

Do'a Untuk Kedua Orang Tua

"Rabbighfir lii waliwaa lidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraa
= Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah memelihara/mendidikku di waktu aku kecil.

Do'a Mohon Kebaikan Dunia - Akhirat

"Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah waqinaa 'adzaa ban naar
= Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.

Bismillah..

Alhamdulillah..

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah, SWT. Sholawat serta salam bagi Rasulullah, SAW.

Blog ini kami buat dengan maksud untuk memberikan bimbingan akhlak sehari-hari sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, SAW.

Semoga bermanfaat..


Wassalamu'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

.: The Bunayya CluB :.